Nyheter
MONARK II er under stadig utvikling. Det er fullt operativt og har gode funksjoner for å holde orden på adressater, saker og dokumenter. De siste nyhetene er:

November

 • Søk etter saker og dokumenter
 • Forbedret oversiktsbilde
 • Tar vare på vindusposisjoner, kolonnebredder mm
 • Flere forbedringer i Rapporter

Oktober

 • Fletting av rundskriv med mange adressater
 • Siste dokument kan slettes hvis det ikke er journalført
 • Dokumentoversikten starter på siste post, sortert på ident
 • Nye, utgående dokumenter dateres med dagens dato
 • Kontaktpersoner knyttet til adressat
 • Utskrift av adresselapper på etikettskriver
 • Eget flettefelt for sakstittel
 • Demobasen har plass til 30 poster

Under arbeid

 • Kontaktregistrering med automatisk oppslag på kontaktperson ved inngående telefonsamtaler.
 • Arkivering av e-post meldinger
 • Kopling mot eksterne systemer