Hoved Kontakt Bilder Pris

Eksempel på skjermbilder


Utfylt journalkort for et utgående dokument


Vising av saker med tilhørende adressater nederst.


Registrering av en adressat


Registrering av tilgang for en rolle


Tabell over hjemler for å unnta offentlighet (aktuelt for visse brukere)


Alternative rapporter


Lisensbildet