Miclis AS: Pivottabeller

En pivottabell er et meget kraftig verktøy som kan sammenstille store datamengder, gjerne fra forskjellige kilder. 

I dette eksemplet har vi et  regneark med høydemålinger av barn, og vi ønsker å finne gjennomsnittshøyde fordelt på alder og kjønn. 

Sett markøren et sted inne i tabellen og velg Data-Pivottabell i menyen:

Første steget i en veiviser kommer opp. Her kan vi velge hvor dataene skal hentes fra, og om vi evt. vil ha et diagram til tabellen. I dette eksemplet velger vi standardvalgene og klikker Neste:

Excel tar utgangspunkt der markøren står og foreslår inndataområdet. I dette tilfellet foreslår Excel A1:C24, som er helt korrekt. Vi klikker bare Neste:

Siste steget i veiviseren kommer opp. Her er det muligheter til å tilpasse tabellen ved å klikke på knappene Oppsett og Alternativer. Vi gjør ikke det nå, i stedet godtar vi standardvalgene og klikker på Fullfør:

 

Et nytt ark opprettes i filen, og skjermbildet ser omtrent slik ut:

 

Fra Feltliste for pivottabell gjør du følgende: 
1. Dra Alder over dit hvor det står Slipp radfelt her
2. Dra Kjønn over dit hvor det står Slipp kolonnefelt her
3. Dra Høyde over dit hvor det står Slipp dataelementer her
Tabellen ser da slik ut:

Vi fikk nå summen av høyden pr. alder og kjønn, noe som ikke er så veldig interessant.
I stedet er det interessant å se på gjennomsnittet. Dobbeltklikk i A3-Sum av Høyde. Denne dialogboksen kommer opp:

Velg Gjennomsnitt og klikk OK. Tabellen viser nå gjennomsnitt istedet for sum:

Hvis du vil pynte på tallformatet, dobbeltklikk i A3 igjen, klikk på Tall, og velg det formatet du ønsker.

Dette var et enkelt eksempel. Skjermbildene er fra Excel 2002. Det ser noenlunde likt ut i Excel 2000. I Excel 97 derimot ser det litt annerledes ut, men prinsippet er det samme.