MBA3X  for Miljørettet helsevern og laboratorium


6.3.2012

MBA3X versjon 3.805
MBA3X er oppdatert og kan hentes her for de som allerede har en tidligere versjon av MBA3X. Det som er endret er:

  • Indeksering av tabeller er endret slik at MBA3x (Windows) og MBA2x (DOS) kan brukes om hverandre. 
  • Sjekking av at alle programkomponenter har riktig versjon
  • Feilmeldinger sendes med innebygget smtp-server
  • Diverse rettinger: Oppslag på K-koder, vising uttakssteder, vising saksarkiv kunne gi feilmelding, MalMaker ga feilmelding ved oppstart, feil ved vising av tilsynsplan rettet.

5.1.2012

MBA3X versjon 3.703
MBA3X er oppdatert og kan hentes her for de som allerede har en tidligere versjon av MBA3X. Det som er endret er:

  • Ved redigering av bransjer kom en feilmelding. Rettet.
  • Ved åpning av tilsynsdokumenter kunne det oppstå en feilmelding
  • Ved åpning av Kontakter og Kopiadressater kom en feilmelding. Rettet.
  • Ved åpning av saksbehandlere kom en feilmelding. Rettet.
  • Dersom vesentlige drivere til programmet mangler kommer nå en melding
Installasjon: Legg mba3x-setup.exe på <mba3x-mappa>\filer og kjør den derfra når ingen har startet programmet. I hjelpefilen er det nederst et kapittel "Teknisk" som beskriver endringene.
Miclis as